Oferta

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy jakim jest Dom Polskiego Czerwonego Krzyża w Chorzowie świadczy całodobowo usługi pielęgnacyjno – opiekuńcze oraz kontynuuje leczenie przewlekle chorych osób, które przebyły leczenie szpitalne i mają zakończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, lecz nie wymagają dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym.
Osoby te ze względu na stan zdrowia, niesprawność fizyczną, brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji podlegające stałej kontroli lekarskiej, potrzebują całodobowej profesjonalnej opieki, pielęgnacji i rehabilitacji.

W ramach świadczonych usług zapewniamy:

 • zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 – osobowych z kącikiem sanitarnym
 • opiekę pielęgniarską przez 24 godziny na dobę
 • opiekę lekarza POZ
 • konsultacje w poradniach specjalistycznych
 • wykwalifikowanych opiekunów medycznych
 • wyżywienie (4 posiłki dziennie) odpowiednie do stanu zdrowia pensjonariusza
 • podstawową opiekę rehabilitacyjną
 • indywidualne i grupowe zajęcia z rehabilitantem oraz terapeutą zajęciowym
 • opiekę psychologa i psychiatry
 • opiekę duszpasterską
 • usługę prania odzieży prywatnej podopiecznych
 • ciepłą, rodzinną atmosferę
 • warunki możliwie jak najbardziej zbliżone do domowych

Formy pobytu

 • Pobyt długoterminowy – umowa zawierana do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia. Umowę na usługi pielęgnacyjno – opiekuńcze można wypowiedzieć w każdej chwili za 2 – tygodniowym okresem wypowiedzenia,
 • Pobyt krótkoterminowy (weekendowy, tygodniowy) – max. do 21 dni,

 • Koszt za dobę – pobyt powyżej 21 dni 108,00 zł
  Koszt za dobę – pobyt krótkoterminowy do 21 dni 118,00 zł
  Koszt za dobę w pokoju jednoosobowym z łazienką 133,00 zł

  Do powyższych stawek należy doliczyć koszty zakupionych leków oraz środków higienicznych.

  Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy jakim jest Dom Polskiego Czerwonego Krzyża w Chorzowie świadczy całodobowo usługi pielęgnacyjno – opiekuńcze oraz kontynuuje leczenie przewlekle chorych osób, które przebyły leczenie szpitalne i mają zakończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, lecz nie wymagają dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym.
  Osoby te ze względu na stan zdrowia, niesprawność fizyczną, brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji podlegające stałej kontroli lekarskiej, potrzebują całodobowej profesjonalnej opieki, pielęgnacji i rehabilitacji.

  W ramach świadczonych usług zapewniamy:

  • zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 – osobowych z kącikiem sanitarnym
  • opiekę pielęgniarską przez 24 godziny na dobę
  • opiekę lekarza POZ
  • konsultacje w poradniach specjalistycznych
  • wykwalifikowanych opiekunów medycznych
  • wyżywienie (4 posiłki dziennie) odpowiednie do stanu zdrowia pensjonariusza
  • podstawową opiekę rehabilitacyjną
  • indywidualne i grupowe zajęcia z rehabilitantem oraz terapeutą zajęciowym
  • opiekę psychologa i psychiatry
  • opiekę duszpasterską
  • usługę prania odzieży prywatnej podopiecznych
  • ciepłą, rodzinną atmosferę
  • warunki możliwie jak najbardziej zbliżone do domowych

  Formy pobytu

  • Pobyt długoterminowy – umowa zawierana do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia. Umowę na usługi pielęgnacyjno – opiekuńcze można wypowiedzieć w każdej chwili za 2 – tygodniowym okresem wypowiedzenia,
  • Pobyt krótkoterminowy (weekendowy, tygodniowy) – max. do 21 dni,


  Koszt za dobę – pobyt powyżej 21 dni 108,00 zł
  Koszt za dobę – pobyt krótkoterminowy do 21 dni 118,00 zł
  Koszt za dobę w pokoju jednoosobowym z łazienką 133,00 zł

  Do powyższych stawek należy doliczyć koszty zakupionych leków oraz środków higienicznych.

  custom writing services

  Starter