Dokumenty

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego Domu PCK w Chorzowie:

 • Dowód osobisty pensjonariusza oraz osoby zlecającej opiekę (do wglądu)
 • Karta ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ)
 • Legitymacja emeryta – rencisty
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku pensjonariusza posiadającego status osoby niepełnosprawnej
 • Wypisy ze szpitala (ksero)
 • Skierowanie od lekarza POZ (na zwykłej recepcie) ze wskazaniem numeru statystycznego choroby – kod ICD
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza POZ
 • Wykaz zażywanych leków wraz z dawkowanie wypisane przez lekarza POZ
 • Karta zaopatrzenia w wyroby medyczne podlegające finansowaniu ze środków NFZ, jeżeli wcześniej korzystano z tej formy pomocy
 • W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej konieczne jest przedłożenie postanowienia Sądu o ubezwłasnowolnieniu lub postanowienia Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego
 • Rzeczy osobiste :

  • Bielizna osobista
  • Odzież w zależności od pory roku
  • Pieluchomajtki, pampersy, środki higieniczne oraz leki w przypadku pobytu weekendowego lub krótkoterminowego do 21 dni
  Starter