Dokumenty

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego Domu PCK w Chorzowie:

 • Dowód osobisty pensjonariusza oraz osoby zlecającej opiekę (do wglądu)
 • Karta ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ)
 • Legitymacja emeryta – rencisty
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku pensjonariusza posiadającego status osoby niepełnosprawnej
 • Wypisy ze szpitala (ksero)
 • Skierowanie od lekarza POZ (na zwykłej recepcie) ze wskazaniem numeru statystycznego choroby – kod ICD
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza POZ
 • Wykaz zażywanych leków wraz z dawkowanie wypisane przez lekarza

  The ideal way to compose an extremely exemplary essay is to place all of the important info in a couple of words. You’ve just written a distinguished essay. Order good essay writers Be sure their job is going to be produced at the maximum degree in accord with academic standards. Most students, particularly international ones, require some kind of a college homework helper to be in a position to take care of a pressure

  POZ

 • Karta zaopatrzenia w wyroby medyczne podlegające finansowaniu ze środków NFZ, jeżeli wcześniej korzystano z tej formy pomocy
 • W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej konieczne jest przedłożenie postanowienia Sądu o ubezwłasnowolnieniu lub postanowienia Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego
 • Rzeczy osobiste :

  • Bielizna osobista
  • Odzież w zależności od pory roku
  • Pieluchomajtki, pampersy, środki higieniczne oraz leki w przypadku pobytu weekendowego lub krótkoterminowego do 21 dni
  Starter